Tant si comences la universitat com si ja estàs estudiant un grau universitari, en aquest blog t’expliquem totes les beques per a estudiants universitaris, com i quan sol·licitar-les.

Com a estudiant universitari a Catalunya pots optar a beques de caràcter general, tant del govern espanyol com de la Generalitat de Catalunya, o bé sol·licitar una beca concreta de la universitat en què realitzis els estudis sempre que compleixis amb els requisits establerts en cada convocatòria.

Quants tipus de beques per a estudiants universitaris hi ha?

Existeixen dos tipus de beques per a estudiants universitaris: les de caràcter general concedides per administracions governamentals i les particulars de cada Universitat.

 • Beques MEC: Són les beques concedides pel Govern d’Espanya mitjançant el Ministeri d’Educació.
 • Beques autonòmiques: Les beques autonòmiques estableixen la convocatòria en funció de cada comunitat autònoma. Aquestes, són beques complementàries a la concedida pel Govern d’Espanya. En el cas de Catalunya, és la Beca d’Equitat.
 • Beques d’entitats privades com a bancs o institucions universitàries.

Taula resum de beques per a estudiants universitaris a Catalunya

Beques per a estudiants universitaris 2024 a Catalunya
Beques generals-Beca general del Ministeri d’Educació

-Beca de col·laboració en departaments convocades pel Ministeri d’Educació i Formació professional

Beques autonòmiques-Beca Equitat
Beques d’entitats privades-Beques Universitat Pompeu Fabra

-Beques Universitat Politècnica de Catalunya

-Beques Universitat de Barcelona

-Beques Universitat Autònoma de Barcelona

Quines beques puc sol·licitar com a universitari?

Si estàs estudiant un grau universitari oficial en una universitat de Catalunya i també en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) pots sol·licitar les següents beques per a estudiants universitaris:

becas estudiantes universitarios 2024

Beques generals i autonòmiques

Beca de caràcter general del Ministeri 

La beca de caràcter general es convoca anualment pel Ministeri d’Educació i Formació Professional gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca de Catalunya i va dirigida a estudiants universitaris que estudiïn títols oficials de grau.

 • Termini de presentació: de març a maig, tots dos inclosos.
 • Incompatibilitats: la beca de caràcter general és incompatible amb altres ajudes concedides per qualsevol altre organisme públic.
 • Import: a calcular.

Beques de col·laboració en departaments convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional

Aquesta beca de col·laboració es dirigeix a estudiants d’últim any de grau o primer d’un màster, per a promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis.

 • Termini de presentació: de juny a setembre, tots dos inclosos.
 • Incompatibilitats: les establertes en la convocatòria.
 • Import: la dotació total i única d’aquesta beca és de 200 € per a tots els beneficiaris.

Beca Equitat

La beca equitat consisteix en l’aplicació d’un percentatge de minoració (fins del 80%) en funció del tram de renda assignat i els estudis que cursis, en el preu de la matrícula. Aquesta beca va dirigida a estudiants universitaris que cursin un grau o màster oficial en una de les universitats públiques de Catalunya, en la UOC o en algun dels 3 centres adscrits que participen.

 • Termini de presentació: de Setembre a Octubre, tots dos inclosos.
 • Incompatibilitats: si se’t concedeix la beca General, la beca d’equitat quedarà sense efecte.
 • Import: s’aplicarà la minoració que et correspongui.
becas para estudiantes universitarios

Beques de les universitats

Universitat Pompeu Fabra

Ajudes a l’estudi de la comunitat UPF: Aquestes ajudes van dirigides a estudiants de centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments universitaris oficials i es trobin davant de dificultats econòmiques importants.

Programa UPF beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF. Aquesta beca està destinada a estudiants en condicions d’accedir a la universitat per primera vegada amb escassos recursos econòmics.

Universitat Politècnica de Catalunya

Ajudes Compromís UPC: Aquesta beca va dirigida a estudiants de nou accés a la universitat que es matriculin a temps complet en qualsevol dels graus en centres propis de la UPC.

Universitat de Barcelona

Ajudes a l’estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals.

Ajuda Connecta UB per a garantir la connectivitat a Internet i l’ús temporal d’ordinadors portàtils a estudiants de la Universitat de Barcelona.

Ajuda per talent digital, beca de formació individual per a estudiants amb discapacitat.

Universitat Autònoma de Barcelona

Beca salari Ítaca-Banc Santander per a alumnes que hagin finalitzat batxillerat en un centre que hagi participat en qualsevol edició del Campus Ítaca de la UAB

Beca Santander-Ajuda Econòmica per a afavorir la igualtat de gènere en els graus de la UAB. Aquesta beca es dirigeix a estudiants que estiguin cursant en un centre propi de la UAB i formin part del sexe menys representat en el grau.

Ajudes #UABRefugi per a estudiants de grau, màster universitari i doctorat inscrits en un centre propi de la UAB i vinculats al programa d’acolliment de la FAS i acreditin trobar-se en situació de necessitat de protecció internacional.

Programa d’ajudes a l’estudi de la UAB: gratuïtat de matrícula per a les persones guanyadores de les Olimpíades científiques, clàssica, d’economia (face local) d’informàtica i de telecomunicacions de Catalunya. Aquesta beca es dirigeix a estudiants que hagin quedat en primera posició en les Olimpíades Científiques destinades a l’alumnat de 2n de batxillerat, i matriculats en la UAB en els estudis esmentats.

Ajudes per a persones víctimes de violència per raó de gènere que cursin estudis oficials en un centre propi de la UAB, acreditin la condició de víctima i tinguin nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.

Ajudes a l’estudi per a situacions d’Emergència: Programa Finestreta. Aquestes ajudes es dirigeixen a estudiants que cursin estudis oficials en un centre propi de la UAB, acreditin una situació d’emergència, ser membre d’un estat de la Unió Europea, no estar en possessió o reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic i que l’estudiant hagi sol·licitat aquesta ajuda amb anterioritat.

Ajudes per a estades i treballs de camp. Per a obtenir aquesta beca és necessari que l’estudiant estigui matriculat en un títol oficial d’un centre propi de la UAB i tingui assignada l’assignatura obligatòria que inclogui la sortida o treball de camp.

becas estudiantes universitarios

Quan es poden sol·licitar les beques del curs 2024/2025?

Cada beca dependrà de la convocatòria establerta. Els terminis de sol·licitud per a les beques de caràcter general són els següents:

 • Beca general (MEC): de març a maig de 2024
 • Beca de col·laboració: de juny a setembre de 2024
 • Beca Equitat: de setembre a octubre de 2024

Quants diners puc rebre de beca en la universitat?

Els diners de la beca està subjecte a diferents aspectes com la renda familiar, nota mitjana i els membres que componen la unitat familiar. Pel que respecta a la beca de caràcter general es divideix en dos, la quantia fixa i la quantia variable, cadascuna amb un import. L’import de cada quantia, variarà per a cada estudiant en funció dels aspectes esmentats anteriorment, establerts en diferents llindars.

La quantia fixa establerta pel Ministeri d’Educació es divideix en 3:

 • Per renda: des de 1.700€
 • Per residència: des de 2.500€
 • Per excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125€.

La quantia variable pot anar des dels 60€ (quantia mínima), en funció de la renda familiar, la nota mitjana dels estudis, i el pressupost total que el Ministeri destina a les beques per a estudiants universitaris.

Puc reclamar la beca si me l’han denegat?

Una vegada finalitzat el termini de sol·licituds de la beca, es realitza una primera resolució informant l’estudiant si aquesta ha estat aprovada o denegada. En cas de ser denegada, s’obre el termini per a realitzar una al·legació.