Les reserves es fan a través del web d’Unihabit. Has d’emplenar el formulari i pagar 200 € en concepte de reserva.

En cas que es confirmi la reserva, aquests 200 € quedaran dipositats com a part de la fiança que s’haurà de constituir durant la signatura del contracte. En cap cas es retornarà aquesta quantitat si la plaça ha estat confirmada per part d’Unihabit.

En cas que no es pugui confirmar la reserva per part d’Unihabit, els 200 € es retornaran.

Un cop facis la reserva via web, rebràs automàticament un e-mail que confirmarà que s’ha fet correctament.

Rebràs un e-mail sobre la confirmació de la plaça, el tipus d’habitatge i la durada del contracte.

Un cop confirmada la teva plaça a la residència, tant el resident com el seu tutor legal rebran un enllaç per signar el contracte electrònicament.

Sí, la fiança són dos mesos de lloguer i se’n descomptaran els 200 euros que ja has pagat com a concepte de reserva. La fiança l’has de dipositar abans d’ocupar la plaça mitjançant transferència bancària al compte corrent de la residència. Rebràs un correu electrònic amb la informació.

La fiança es retorna íntegra, descomptant els possibles desperfectes, la liquidació de consums d’aigua, llum i gas i la neteja de sortida. (En el cas de deixar l’habitatge net no es descomptarà per aquest concepte.)

La fiança es retorna el mes següent a la data de finalització del contracte.

Sí, cada any s’ha de pagar matrícula. L’import és el descrit en les tarifes vigents.

L’assignació d’habitatges o habitacions correspon a Unihabit, tot i que tindrem en compte les peticions de cada estudiant.

Es poden fer canvis d’habitació o habitatge sempre que hi hagi disponibilitat i Unihabit ho consideri oportú.

Sí, pots reservar un habitatge, tot i que els estudiants de les universitats amb conveni tenen preferència.

Els habitatges d’Unihabit disposen de cuina o cuines col·lectives totalment equipades, perquè cada estudiant es pugui preparar el seu menjar.

Cada estudiant ha de gestionar els seus propis residus. L’Ajuntament disposa d’una àmplia xarxa de contenidors a l’abast dels usuaris on poder fer el reciclatge de forma responsable.

Les visites estan permeses, sempre que es respectin les normes de convivència i respecte cap als altres companys. L’usuari serà responsable dels actes del seu convidat.

Aquestes visites han de ser esporàdiques i no poden pernoctar.

Els horaris d’entrada i sortida són lliures. Cada estudiant disposa de claus o targetes d’accés del seu habitatge o habitació i de les zones comunes compartides.

A partir de les 23:00 hores és obligatori fer silenci.

Unihabit emetrà un càrrec mensual mitjançant rebut bancari entre l’1 i el 5 de cada mes.

Si ets estudiant estranger, el pagament mensual el pots fer mitjançant targeta de crèdit o obrint un compte bancari.

Allotjament Universitari de: