Les reserves dels allotjaments universitaris d’UNIHABIT es fan exclusivament per mitjà d’aquesta pàgina web.
En el moment que es fa la reserva s’ha de fer un pagament de 200 euros en concepte de fiança, mitjançant targeta de crèdit/dèbit o per transferència bancària.
En cas de ser admesos, aquesta quantitat anirà a compte de la fiança definitiva de dues mensualitats del lloguer.
En cas que no quedin places disponibles es retornarà aquest import als sol·licitants que no hagin estat admesos.
En cas que el sol·licitant hagi estat admès però renunciï a la seva plaça, la fiança no serà retornada.
Recordeu que cal fer arribar el comprovant bancari d’ingrés juntament amb la resta de la documentació sol·licitada en el procés de reserva.
Per modificar una reserva online podeu contactar amb el departament de reserves, que us atendrà de forma personalitzada mitjançant el número de telèfon 935 953 953, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 h, o bé mitjançant la direcció de correu electrònic info@unihabit.com