Les sales d’estudi i les sales d’estar s’han renovat a Unihabit Girona. Gràcies a la col·laboració de l’artista Jaume Amigó, els espais ofereixen ara un estil més íntim i personal. Jaume Amigó ha manifestat la il·lusió de poder fer obres d’art que estiguin destinades a fomentar ambients que propiciïn l’estudi i la reflexió intel·lectual en els joves. El resultat dels espais ha estat molt ben rebut pels estudiants.