Els 200 euros en concepte de fiança podran ser ingressats:

Al final de la reserva trobaràs un enllaç per poder fer el pagament

FIANÇA PER A LA RESERVA D’HABITATGE A BARCELONA – CIUTAT VELLA

UNIHABIT S.L.
IBAN/BIC: ES76 0081 5098 6400 0130 5637 / BSABESBBXXX
BANC SABADELL – CINTAIRES, 2 – 08221 TERRASSA

FIANÇA PER A LA RESERVA D’HABITATGE A BARCELONA – GRÀCIA

MULTIHABIT 2013 S.L.
IBAN/BIC: ES69 0081 5098 6900 0130 4936 / BSABESBBXXX
BANC SABADELL- CINTAIRES, 2 – 08221 TERRASSA

FIANÇA PER A LA RESERVA D’HABITATGE A SANT CUGAT

UTE CAMPUS SANT CUGAT
IBAN/BIC: ES89 0182 5410 1102 0164 7592 / BBVAESMMXXX
BBVA – ANGEL GUIMERA, 30 – 08242 MANRESA

FIANÇA PER A LA RESERVA D’HABITATGE A GIRONA

UTE COMPACT-HABIT CAMPUS GIRONA
IBAN/BIC: ES46 0081 5098 6400 0129 1336 / BSABESBBXXX
BANC SABADELL – CINTAIRES, 2 – 08221 TERRASSA

FIANÇA PER A LA RESERVA D’HABITATGE A MANRESA

UNIHABIT CAMPUS MANRESA S.L.
IBAN/BIC: ES78 0081 5098 6000 0129 1732 / BSABESBBXXX
BANC SABADELL – CINTAIRES, 2 – 08221 TERRASSA

  • En cas de ser admesos, aquesta quantitat anirà a compte de la fiança definitiva de dues mensualitats del lloguer.
  • En cas que no quedin places disponibles es retornarà aquest import als sol·licitants que no hagin estat admesos.
  • En cas que el sol·licitant hagi estat admès però renunciï a la seva plaça, la fiança no serà retornada.

Recordeu que cal fer arribar el comprovant bancari de l’ingrés juntament amb la resta de la documentació sol·licitada en el procés de reserva.