Què has de tenir en compte per a accedir a la universitat?

Per a accedir al grau i universitat que tant desitges, primer has de comprovar que compleixes amb els “requisits” per a accedir a ella. Com es fa això? Superant la nota de tall establerta en cada universitat en funció del grau a realitzar! Però abans, veurem què són les notes de tall, els factors que influeixen i la importància d’aquestes.

Què són les notes de tall?

La nota de tall per a una titulació determinada és la nota més baixa que s’admet per a poder matricular-se. La universitat ofereix una quantitat de places determinada per cada titulació, i quan comença el procés de preinscripció, les universitats accepten els estudiants candidats de forma ordenada, començant pels que tenen la nota d’accés més alta. L’últim estudiant a accedir a la titulació (el que ocupa l’última plaça), estableix la nota de tall per a aquesta titulació i universitat concretes.

Així doncs, els estudiants que es disposen a accedir a la universitat, haurien de consultar les notes de tall de la seva carrera universitària desitjada per a poder fer-se una idea de si seran acceptats o no.

notas de corte universidad 2024

Factors que influeixen en les notes de tall

Existeixen diferents factors que influeixen en les notes de tall i que hauries de saber:

 • En primer lloc, les notes de tall per a carreres universitàries només serveixen per a universitats públiques, les privades utilitzen altres mètodes.
 • En segon lloc, aquestes notes canvien cada any. Solen variar dècimes, però si es posa de moda alguna titulació podrien arribar a variar molt.
 • Finalment, cal dir que les notes de tall són únicament orientatives. Això es deu al fet que es fan amb les notes d’estudiants de l’any anterior i amb la demanda de l’any anterior. Per això, en cas que la teva nota d’accés no arribi a la nota de tall del grau que desitges cursar, no renunciïs i escriu-la com primera opció en el formulari de preinscripció. Potser t’emportes una sorpresa!

Importància de les notes de tall

Les notes de tall són molt importants, ja que ajuden als futurs estudiants per a orientar-se sobre la nota requerida d’accés al grau i a la universitat que sol·licitin. Les notes de tall es basen en les notes del curs anterior, per la qual cosa l’estudiant haurà de tenir en compte que aquestes poden modificar-se. Majoritàriament, d’un any a un altre la nota de tall varia algunes dècimes, excepte si hi ha molta demanda en algun grau o si els estudiants pugen la mitjana en les proves d’accés.

Punts clau que has de saber sobre les notes de tall

A continuació et comptem els punts clau que has de conèixer sobre les notes de tall i accés a la universitat:

 • Les notes de tall només són per a accedir a les universitats públiques. Les universitats privades no disposen de notes de tall, ja que s’accedeix mitjançant altres criteris.
 • S’ha de tenir en compte que les notes de tall varien cada any. Per norma general les notes varien per molt poques diem, tant cap amunt com cap avall.
 • No obstant això, si un grau es posa de moda i és molt demandat o els estudiants pugen la mitjana d’un grau, poden variar molt.
 • Si una nota de tall és alta no significa que la carrera sigui més difícil, la nota de tall representa les places del grau en la universitat i depèn de la quantitat de sol·licituds.
 • Relacionat amb l’anterior, existeixen moltes carreres universitàries en les quals es pot accedir amb un 5, ja que no reben les sol·licituds suficients per a omplir les places.
 • Les notes de tall només són orientatives. Des d’Unihabit et recomanem que prioritzis el grau que vulguis estudiar i la universitat. No obstant això, tria altres opcions i ordena-les en funció de les teves prioritats. Si tens clar el grau al qual vols accedir, però la nota no és suficient, estudia quines altres possibilitats tens per a arribar a ell.
notas de corte universidad

Notes de tall més altes a Catalunya

A continuació et deixem un petit llistat de les notes de tall més altes del curs acadèmic anterior:

A Catalunya, el grau amb la nota de tall més alta és el Doble grau de Física i Matemàtiques en la Universitat Autònoma de Barcelona amb un 13,436 sobre 14. Seguit del Grau en matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya amb un 12,842 sobre 14. A aquest li segueixen el Doble grau en Enginyeria informàtica i matemàtiques de la Universitat de Barcelona amb un 12,800 i Enginyeria física de la Universitat Politècnica de Catalunya amb un 12,689. Medicina en la Universitat Pompeu Fabra amb un 12,643 i en la Universitat de Barcelona amb un 12,528. Ciència i Enginyeria de dades amb el 12,632. Estudis internacionals d’economia i empresa amb un 12,620, Enginyeria biomèdica amb un 12,536 en la Universitat de Barcelona i un 12,382 en la Universitat Pompeu Fabra.

Aquestes són les notes de tall més altes establertes en el curs acadèmic anterior, en 2023. A continuació des d’Unihabit hem preparat el següent llistat que segueix a les notes de tall més altes de Catalunya:

 • Física i Matemàtiques (UB) 12,278
 • Filosofia, Política i Economia (UPF) 12,282
 • Ciències Biomèdiques (UAB) 12,207 – (UB) 12,262
 • Enginyeria en vehicles aeroespacials (UPC) 12,220
 • Drets i Relacions Internacionals (UAB) 12,178
 • Dret, ADE i Economia (UPF) 12,130
 • Comunicació Audiovisual (UPF) 12,020
 • Doble grau en Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia (URV) 12,144
 • Doble grau ADE i Matemàtiques (UB) 12,070
 • Física (UB) 11,962
 • Doble grau en farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica (UB) 11,862
 • Biologia humana (UPF) 11,776
 • Biotecnologia (UB) 11,654 – (UAB) 11,494
 • Bioquímica (UB) 11,572
 • Doble grau en Biologia i Biotecnologia (UdG) 11,511
 • Empresa internacional (UB) 11,428
 • Doble grau d’Educació infantil i primària (UAB) 11,406
 • Administració i Direcció d’Empreses (UPF) 11,234
 • Doble grau ADE i Dret (UB) 11,148
 • Doble grau en Ciència i Producció Animal i Veterinària (UdL) 11,046

Si vols veure més notes de tall, a continuació et deixem el llistat de notes de tall de Catalunya en el qual podràs veure totes les notes de tall dels últims cinc anys.

Graus universitaris més sol·licitats a Catalunya

També és important destacar les titulacions més sol·licitades en primera opció pels estudiants aquest 2024. Les que més s’han sol·licitat a Barcelona han estat;

 • Tecnologies de la Informació i Comunicació
 • Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
 • Turisme i Hospitalitat
 • Disseny i arquitectura
 • Ciències de la Salut