Descobreix com són els exàmens i dates de les PAU d’aquest any

Un any més, han arribat les dates de les proves d’accés a la Universitat (PAU): els exàmens de selectivitat de Barcelona 2022 ja són aquí. Aquest cop però, es preveu una tornada a la normalitat totaal, deixant enrere, d’una vegada per totes, la COVID-19.

Les proves de selectivitat a Catalunya són un moment molt important pels alumnes que han de superar-les. Els estudiants hauran de posar en pràctica tot el que han après durant els cursos de batxillerat per aconseguir la nota necessària per poder accedir als estudis universitaris que desitgin. 

Des d’UNIHABIT us volem desitjar tota la sort del món en aquestes proves!

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022: quins dies són?

La convocatòria ordinària de la prova està assignada als dies 14, 15 i 16 de juny. D’aquesta manera, tornem a la normalitat dels tres dies per fer els exàmens que s’havia incrementat a quatre durant la darrera selectivitat per garantir la distància social i els protocols COVID.

Prèviament, la consulta del tribunal i el lloc de l’examen de cada alumne serà pública a partir del 10 de juny.

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022: quines matèries toquen cada dia?

El calendari i els horaris dels diferents exàmens queda distribuït en aquest ordre al llarg dels tres dies.

Dia 1: dimarts 14 de juny de 2022

8:00 – 9:00 h Comprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 h Llengua castellana i literatura
10:30 – 12:00 h Descans
12:00 – 13:30 h Llengua estrangera
13:30 – 15:00 h Descans
15:00 – 16:30 h Anàlisi musical

Cultura audiovisual

Electrotècnia

Física

Geografia

Dia 2: dimecres 15 de juny de 2022

8:00 – 9:00 h Comprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 h Llengua catalana i literatura
10:30 – 12:00 h Descans
12:00 – 13:30 h Ciències de la terra i medi ambient

Fonaments de les arts

Grec

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

13:30 – 15:00 h Descans
15:00 – 16:30 h Disseny

Economia de l’empresa

Literatura catalana

Química

Tecnologia industrial

Dia 3: dijous 16 de juny de 2022

8:00 – 9:00 h Comprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 h Història
10:30 – 12:00 h Descans
12:00 – 13:30 h Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

13:30 – 15:00 h Descans
15:00 – 16:30 h Biologia

Dibuix tècnic

Història de l’art

Tribunal especial

En les dates del 20, 21 i 22 de juny està prevista la convocatòria del tribunal especial i el d’incidències.

El tribunal especial està dirigit a les necessitats educatives amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% acreditat pel departament corresponent. Les persones que s’examinen en aquest tribunal, gaudiran de 30 minuts extra per prova.

Per examinar-te en aquest tribunal, has de presentar a l’Oficina d’accés i d’atenció a l’estudiant o a les seves respectives seus, la següent documentació:

  • Sol·licitud on es reclama examinar-se en aquest tribunal.

  • Resolució on s’especifiqui el grau de discapacitat (igual o superior al 33%).

  • Sol·licitud on s’indica si necessites alguna mena d’eina o instal·lació especial.

Tribunal d’incidències

El tribunal d’incidències és el que realitza la gestió corresponent si el dia de la prova, l’estudiant no pot examinar-se per una causa justificada. En aquest cas, el dilluns següent a la prova caldrà acreditar la següent documentació a l’Oficina d’Accés a la Universitat: una sol·licitud en què demanes examinar-te en aquest tribunal i un justificant de la incidència.

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022

Les incidències que s’accepten en aquest tribunal són les següents:

  • Malaltia, accident o indisposició durant la realització de les proves. En aquesr cas, cal aportar l’original o còpia de l’ingrés hospitalari o bé un informe mèdic expedit pel centre d’atenció primària o per algun servei d’urgències d’un hospital públic. El document ha d’indicar els motius pels quals no t’has pogut examinar.

  • Defunció o ingrés hospitalari d’urgències d’un familiar de primer o segon grau: cal aportar l’original o la còpia del certificat d’ingrés hospitalari o de defunció del familiar.

  • Retard horari motivat per un accident de trànsit: cal aportar l’original o la còpia d’un certificat policial que ho acrediti.

  • Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic: cal aportar l’original o la còpia del certificat del responsable del servei corresponent (cap de l’estació, cap de línia o equivalent).

  • Es valorarà qualsevol altra causa justificable.

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022 per a estudiants amb necessitats educatives especials

En el cas que l’estudiant tingui necessitats específiques de suport educatiu-NESE (dislèxia, trastorn d’aprenentatge) pot sol·licitar la realització de la prova amb adaptacions específiques i disposarà de 30 minuts extra per a cada examen i s’aplicaran alguns criteris de correcció adaptats per a les matèries de llengua. 

Per a aquest tràmit, cal presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a les seves seus en els termes establerts per a la matrícula, juntament amb la documentació acreditativa de la condició de l’estudiant i un document que exposi quines adaptacions necessita. L’Oficina d’Accés a la Universitat es comunicarà amb el sol·licitant a través de correu electrònic.

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022

Exàmens de selectivitat Barcelona 2022: quan se sabran els resultats

La resolució dels exàmens de la selectivitat 2022 serà pública a internet el 29 de juny, en el cas de la convocatòria ordinària. En aquest moment, els estudiants podran sol·licitar la revisió de les proves fins al dia 1 de juliol.

En el cas dels alumnes que es presentin a la convocatòria extraordinària de la selectivitat, no rebran les notes fins al 19 de setembre.

A punt per començar la teva aventura universitària?

Una vegada coneguis els resultats, t’animem a fer el pas i a viure l’experiència universitària lluny de casa, de manera independent i en comunitat, a les residències d’estudiants UNIHABIT repartides per tot Catalunya. Comptem amb més de 10 anys d’experiència acompanyant a alumnes de tot el món.