Descobreix com són els exàmens i dates de les PAU de 2023

Un any més, han arribat les dates de les proves d’accés a la Universitat (PAU). Les proves de selectivitat 2023 a Catalunya són una època molt important, perquè els estudiants hauran de posar en pràctica tot el que han après durant els cursos de batxillerat per aconseguir la nota pels seus estudis desitjats.

Dates de les proves

La convocatòria ordinària de la prova està fixada pel 7, 8 i 9 de juny de 2023. Prèviament, la consulta del tribunal i el lloc de l’examen de cada alumne serà pública a partir del divendres 2 de juny.

Exámenes de selectividad Barcelona 2022

Exàmens de selectivitat Barcelona 2023: quines matèries toquen cada dia?

Calendari i horaris de les proves ordinàries

Dia 1: dimecres 7 de juny de 2023

8:00 – 9:00 h Comprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 h Llengua castellana i literatura
10:30 – 12:00 h Descans
12:00 – 13:30 h Llengua estrangera
13:30 – 15:00 h Descans
15:00 – 16:30 h Anàlisis musical

Cultura audiovisual

Ciències de la terra i medi ambient

Física

Geografia

Dia 2: dijous 8 de juny de 2023

8:00 – 9:00 h Comprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 h Història
10:30 – 12:00 h Descans
12:00 – 13:30 h Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

13:30 – 15:00 h Descans
15:00 – 16:30 h Dibuix tècnic

Història de l’art

Història de la filosofia

Literatura castellana

Química

Dia 3: divendres 9 de juny de 2023

8:00 – 9:00 h Comprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 h Llengua catalana i literatura
10:30 – 12:00 h Descans
12:00 – 13:30 h Electrotècnia

Fonaments de les arte

Grec

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

13:30 – 15:00 h Descans
15:00 – 16:30 h Biologia

Disseny

Economia de l’empresa

Literatura catalana

Tecnologia industrial

Dates de les proves del tribunal especial i incidències

En les dates del 13,14 i 15 de juny es convoquen el tribunal especial i el d’incidències.

Tribunal especial

El tribunal especial està dirigit a les necessitats educatives amb un grau de discapacitat, igual o superior al 33% acreditat pel departament corresponent. Les persones que s’examinin en aquest tribunal, gaudiran de 30 minuts extres per prova. Per examinar-te en aquest tribunal, has de presentar a l’Oficina d’accés i d’atenció a l’estudiant o a les seves seus, la següent documentació:

  • Sol·licitud en què demanes examinar-te en aquest tribunal.

  • Resolució en què s’especifiqui el grau de discapacitat (igual o superior al 33%).

  • Sol·licitud on indiques si necessites algun tipus d’estri o d’instal·lació especial.

Tribunal d’incidències

El tribunal d’incidències és el que realitza la gestió corresponent si el dia de la prova l’estudiant no es pot examinar per una causa justificada. En aquest cas, el dilluns següent de la prova hauràs d’acreditar la següent documentació a l’Oficina d’Accés a la Universitat:

  • Sol·licitud en què demanes examinar-te en aquest tribunal.

  • Justificant de la incidència.

Exámenes de selectividad Barcelona 2022

Les incidències que s’accepten al tribunal són les següents:

  • Malaltia, accident o indisposició durant la realització de les proves: En aquest cas, cal aportar l’original o la còpia de l’ingrés hospitalari o bé un informe mèdic expedit pel centre d’atenció primària o per algun servei d’urgències d’un hospital públic. El document ha d’indicar els motius pel qual no t’has pogut examinar.

  • Defunció o ingrés hospitalari d’urgències d’un familiar de primer o segon grau: cal aportar l’original o la còpia del certificat d’ingrés hospitalari o de defunció del familiar.

  • Retard horari motivat per un accident de trànsit: cal aportar l’original o còpia d’un certificat policial que ho acrediti.

  • Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic: cal aportar l’original o còpia del certificat del responsable del servei corresponent (cap d’estació, cap de línia o equivalent).

  • Es valorarà qualsevol altra causa justificable.

Estudiants amb necessitats educatives especials

En el cas que l’estudiant tingui necessitats específiques de suport educatiu-NESE (dislèxia,
trastorn d’aprenentatge) pot sol·licitar la realització de la prova amb adaptacions específiques i disposarà de 30 minuts extra per cada examen i s’aplicaran uns criteris de correcció adaptats per les matèries de llengües. Per aquest tràmit, s’ha de presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a les seves seus en els terminis establerts per a la matrícula, juntament amb la documentació acreditativa de la condició de l’estudiant i un document fent-hi constar quines adaptacions necessita. L’Oficina d’Accés a la Universitat es comunicarà amb el sol·licitant a través de correu electrònic.

Exámenes de selectividad Barcelona 2022

Resultats Selectivitat 2023

La resolució dels exàmens de la selectivitat 2023 serà pública per internet el 22 de juny, en el cas de la convocatòria ordinària. En aquest moment, els estudiants que ho desitgin podran sol·licitar la revisió de les proves fins al dia 26 de juny.

¿Listo para empezar tu aventura universitaria?

Una vegada coneguis els resultats, t’animem a fer el pas i viure l’experiència universitària lluny de casa, de forma independent i en comunitat a les nostres residències d’estudiants arreu de Catalunya, amb més de 10 anys d’experiència acompanyant a alumnat de tot el món.