Descobreix com són els exàmens i dates de les PAU de 2024

Un any més, han arribat les dates de les proves d’accés a la Universitat (PAU). La Selectivitat 2024 a Catalunya són proves molt importants, ja que els estudiants hauran de posar en pràctica tot el que ja han après durant els dos cursos de batxillerat i així aconseguir la nota per a accedir al grau universitari i la universitat desitjada.

Dates de les proves

La selectivitat consta de dues convocatòries: l’ordinària i l’extraordinària. La convocatòria ordinària és la primera fase de la selectivitat i es dirigeix a tots els alumnes que han aprovat les assignatures abans d’aquesta primera fase. La convocatòria extraordinària, per contra, és la segona fase de la selectivitat i es dirigeix a aquells alumnes que han hagut de presentar-se a avaluacions de recuperació. La convocatòria ordinària de la prova per a aquest any 2024 està assignada als dies 4, 5 i 6 de juny mentre que la convocatòria extraordinària es realitzarà els dies 3, 4 i 5 de setembre. Prèviament, la consulta del tribunal i el lloc de l’examen de cada alumne serà pública a partir del 31 de maig.

Exámenes de selectividad Barcelona 2022

Exàmens de selectivitat Barcelona 2024: quines matèries toquen cada dia?

A continuació us deixem el calendari i els diferents horaris de les proves en la convocatòria ordinària de juny:

Dia 1: dimarts 4 de juny de 2024

8:30 – 9:00 hComprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 hLlengua castellana i literatura
10:30 – 12:00 hDescans
12:00 – 13:30 hLlengua estrangera
13:30 – 15:00 hDescans
15:00 – 16:30 hFísica
Fonaments Artístics
Geografia
Geologia i Ciències Ambientals
Literatura dramàtica

Dia 2: dimecres 5 de juny de 2024

8:30 – 9:00 hComprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 hHistòria
Història de la filosofia
10:30 – 12:00 hDescans
12:00 – 13:30 hAnàlisis musical
Ciències generals
Llengua i cultures llatines
Matemàtiques
13:30 – 15:00 hDescans
15:00 – 16:30 hDibuix tècnic
Història de l’art
Història de la música i de la dansa
Literatura castellana
Química

Dia 3: dijous 6 de juny de 2023

8:30 – 9:00 hComprovació dades alumnes
9:00 – 10:30 hLlengua catalana i literatura
10:30 – 12:00 hDescans
12:00 – 13:30 hArts escèniques
Dibuix artístic
Llengua i cultures gregues
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
13:30 – 15:00 hDescans
15:00 – 16:30 hBiologia
Disseny
Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci
Literatura catalana
Tecnologia i enginyeria

Dates de les proves del tribunal especial i incidències

En les dates del 11, 12 i 13 de juny es convoquen el tribunal especial i el d’incidències.

Tribunal especial

El tribunal especial està dirigit a les necessitats educatives amb un grau de discapacitat, igual o superior al 33% acreditat pel departament corresponent. Les persones que s’examinin en aquest tribunal, gaudiran de 30 minuts extres per prova. Per examinar-te en aquest tribunal, has de presentar a l’Oficina d’accés i d’atenció a l’estudiant o a les seves seus, la següent documentació:

  • Sol·licitud en què demanes examinar-te en aquest tribunal.

  • Resolució en què s’especifiqui el grau de discapacitat (igual o superior al 33%).

  • Sol·licitud on indiques si necessites algun tipus d’estri o d’instal·lació especial.

Tribunal d’incidències

El tribunal d’incidències és el que realitza la gestió corresponent si el dia de la prova l’estudiant no es pot examinar per una causa justificada. En aquest cas, el dilluns següent de la prova hauràs d’acreditar la següent documentació a l’Oficina d’Accés a la Universitat:

  • Sol·licitud en què demanes examinar-te en aquest tribunal.

  • Justificant de la incidència.

Exámenes de selectividad Barcelona 2022

Les incidències que s’accepten al tribunal són les següents:

  • Malaltia, accident o indisposició durant la realització de les proves: En aquest cas, cal aportar l’original o la còpia de l’ingrés hospitalari o bé un informe mèdic expedit pel centre d’atenció primària o per algun servei d’urgències d’un hospital públic. El document ha d’indicar els motius pel qual no t’has pogut examinar.

  • Defunció o ingrés hospitalari d’urgències d’un familiar de primer o segon grau: cal aportar l’original o la còpia del certificat d’ingrés hospitalari o de defunció del familiar.

  • Retard horari motivat per un accident de trànsit: cal aportar l’original o còpia d’un certificat policial que ho acrediti.

  • Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic: cal aportar l’original o còpia del certificat del responsable del servei corresponent (cap d’estació, cap de línia o equivalent).

  • Es valorarà qualsevol altra causa justificable.

Estudiants amb necessitats educatives especials

En el cas que l’estudiant tingui necessitats específiques de suport educatiu-NESE (dislèxia, trastorn d’aprenentatge) pot sol·licitar la realització de la prova amb adaptacions específiques i disposarà de 30 minuts extra per cada examen i s’aplicaran uns criteris de correcció adaptats per les matèries de llengües. Per aquest tràmit, s’ha de presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a les seves seus en els terminis establerts per a la matrícula, juntament amb la documentació acreditativa de la condició de l’estudiant i un document fent-hi constar quines adaptacions necessita. L’Oficina d’Accés a la Universitat es comunicarà amb el sol·licitant a través de correu electrònic.

Exámenes de selectividad Barcelona 2022

Resultats Selectivitat 2024

La resolució dels exàmens de la Selectivitat 2024 serà pública el 19 de juny, en el cas de la convocatòria ordinària. En aquest moment, els estudiants que ho desitgin podran sol·licitar la revisió de les proves fins al dia 21 de juny.

Els resultats de la revisió estaran disponibles el 2 de juliol i per a aquells estudiants que hagin sol·licitat la revisió podran veure l’examen del 2 al 5 de juliol.

En el cas de la convocatòria extraordinària els resultats de les proves seran publicats el dia 17 de setembre i es podrà sol·licitar la revisió d’examen fins al 19 de setembre. Els resultats de la revisió seran publicats el 27 de setembre i l’estudiant que hagi sol·licitat la revisió i desitgi veure l’examen podrà fer-ho del 27 al 30 de setembre.

Llest per a començar la teva aventura universitària?

Una vegada coneguis els resultats, t’animem a fer el pas i viure l’experiència universitària lluny de casa, de manera independent i en comunitat, en les nostres residències universitàries de Barcelona, Sant Cugat, Girona i Manresa, amb més de 10 anys d’experiència acompanyant a alumnes de tot el món.